Edward Guziakiewicz

Edward Guziakiewicz
Jubileusz

sześćdziesiątych urodzin
i trzydziestopięciolecia pracy twórczej

od przyjaciół i znajomych ze środowiska literackiego

więcej

w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu

więcej

przeprowadzona przez Dawida Łojko (Uniwersytet Jagielloński)

więcej

O autorze

Urodził się pod znakiem Wodnika. Pisarz, dziennikarz i wydawca, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Polskich Mediów.

W latach 1981-1982 etatowy sekretarz redakcji tygodnika Gość Niedzielny w Katowicach. W latach 1986-1993 współpracownik i redaktor miesięcznika Wzrastanie. W latach 1987-1993 stały współpracownik działu religijnego tygodnika Katolik. W latach 1994-1999 regionalny korespondent Gazety Codziennej Nowiny w Rzeszowie. W latach 2003-2008 w zespole redakcyjnym kwartalnika Nadwisłocze. Redaktor naczelny portalu zlp.rzeszow.pl.

Od lat 80. zajmuje się twórczością literacką, mieszczącą się w trzech nurtach: dziecięcym, młodzieżowym i fantastyczno-naukowym. Dorobek twórczy tego autora obejmuje szereg powieści, mikropowieści, opowiadań, dramat, a ponadto dwa poradniki dla młodzieży (know-how), jeden dla dzieci, dwa tomy wywiadów, tom eseistyki, nie licząc kilkuset publikacji prasowych oraz drobnych utworów poetyckich. Jest też autorem nielicznych ale nowatorskich rozpraw naukowych (filozofia, teologia). Należy do twórców, kładących nacisk na obecność w Internecie.

Zainteresowania

Fantastyką interesował się od późnych klas szkoły podstawowej. Czytywał prawie wszystko, co ukazywało się drukiem. Jest ona jego hobby, z racji zamiłowania do przedmiotów ścisłych, matematyki i fizyki.
Zajmuje go antropologia, historia filozofii i teologii, chętnie sięga po opracowania, związane ze współczesną hermeneutyką naukową.
W zamiłowaniach historycznych zorientowany na starożytność, szczególnie na Bliski Wschód (biblijny Izrael).