Edward Guziakiewicz

Edward Guziakiewicz
Jubileusz

sześćdziesiątych urodzin
i trzydziestopięciolecia pracy twórczej

Gratulacje

Pan Edward Guziakiewicz


Szanowny Panie,


Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania za uniwersalne wartości całokształtu twórczości literackiej oraz budowanie więzi społecznej i rodzinnej, łączenie piękna z pracą i życiem codziennym, popularyzację najcenniejszych wartości wyrażanych poezją.

Pana rocznica urodzin oraz jubileusz 35-lecia pracy twórczej stają się doskonałą okazją do złożenia gratulacji, wyrazów szacunku i podziękowania za Pana pracę, dorobek artystyczny w dziedzinie literatury oraz pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, Pana zaangażowanie w idee pisania książek mieszczących się w szeroko rozumianym nurcie kultury otaczającego nas świata, promowanie słowa pisanego prozą i wierszem, które nie tylko znajdują czytelniczy oddźwięk, ale także odpowiadają na podstawowe pytania współczesnego człowieka.

Z ukazanych w Pana twórczości „odsłon pamięci i wyobraźni” wyłania się obraz niezwykle żywy, autentyczny, który koresponduje z metafizyką wykraczającą poza doświadczenia i zmierzającą do poznania istoty ponadziemskich zjawisk. Ten wspaniały świat, utkany z wyobraźni ludzkiej i będący jej dziełem — był, istnieje i dzięki Panu będzie istnieć.

Pisarz i publicysta — podobnie jak lekarz, nauczyciel — to nie tylko profesja, ale i powołanie, misja, którą należy pełnić wobec społeczeństwa, to także odpowiedzialność za kształt kultury, za dobro wspólne narodu.

Dziękuję Panu za troskę o piękno mowy polskiej i wymianę artystycznych doświadczeń. Mam nadzieję, że dalsze działania na niwie literackiej przyniosą owocne rezultaty i wiele okazji do przeżywania satysfakcji.

Z okazji rocznicy urodzin oraz jubileuszu pracy twórczej składam życzenia zdrowia oraz wielu sukcesów w życiu artystycznym i prywatnym.

Z poważaniem
Władysław Ortyl, senator RP

Gratulacje

Kolega Edward Guziakiewicz (w znaku Wodnika)


Drogi Edwardzie!


Z okazji tak znamienitych dla Ciebie dat — urodzin i pracy twórczej proszę przyjmij najlepsze życzenia. Ciesz się życiem i realizuj ambitne plany swej twórczości. Nasze środowisko Oddział ZLP Rzeszów widzi Cię w panteonie twórców, którzy wyznaczać będą kanony literatury i staną się natchnieniem dla potomnych. Niech moc czuwa nad Tobą, a gwiazdy wskażą Ci drogę do sukcesu.


Tego życzy Halina Kurek (również spod znaku Wodnika),
wiceprezes ZLP O/Rzeszów

Gratulacje

Klub Literacki RCKP


Szanowny Kolega
Edward Guziakiewicz


Wiązankę najpiękniejszych życzeń urodzinowych:
szczęścia, dobrego zdrowia i sił,
powodzenia w twórczości literackiej.
Spełnienia najskrytszych marzeń,
realizacji dobrych zamiarów i planów.
Pogody ducha, nadziei na dalszą przyszłość
oraz wszelkiej pomyślności
życzy w imieniu Klubu Literackiego
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza
Wacław Turek

Gratulacje

Panie Edwardzie, z okazji nadchodzących urodzin gratuluję Panu dotychczasowych dokonań i życzę równie obfitych literackich owoców i przedsięwzięć kulturalnych na kolejne urodziny. Jednocześnie dziękuję za współpracę z Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury z siedzibą w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
Z wyrazami uznania i szacunku
Józef Kawałek

Gratulacje

Niechaj Twój piękny jubileusz będzie nie tylko podsumowaniem, ale zarazem nowym początkiem, który wieńczyć będą kolejne sukcesy, laury od czytelników, wydawców oraz krytyków.
Niech wena twórcza i życiowa werwa na równi prowadzą Cię ku kolejnym udanym latom i jubileuszom, a Twoja wspaniała osobowość zapewnia Ci oddane grono przyjaciół, sympatyków i poszukiwaczy twórczych doznań.
Ryszard Mścisz (ZLP O/Rzeszów)

Gratulacje

Gratulacje!
Życzę podwójnych jeszcze sukcesów! I zdrowia krzepkiego jak lutowy mróz za oknem,
Jan Tulik

Gratulacje

Z okazji urodzin życzę Ci dobrego zdrowia, wielu sukcesów literackich oraz nieustannego niepokoju twórczego.
Adam Decowski (ZLP O/Rzeszów)

Gratulacje

Zdrowia, pomyślności, miłości i weny twórczej, Eddie!!!
Małgorzata Żurecka
wiceprezes ZLP O/Rzeszów

Gratulacje

Edziu,
również dołączam się do życzeń z okazji Twego jubileuszu, podwójnego oczywiście.
Zdrowia, szczęścia w życiu i sukcesów w pracy twórczej!
Mirosław Osowski (ZLP O/Rzeszów)