Edward Guziakiewicz

Edward Guziakiewicz
Jubileusz

sześćdziesiątych urodzin
i trzydziestopięciolecia pracy twórczej

Wystawa jubileuszowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2 zaprasza na wystawę zorganizowaną z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin i trzydziestopięciolecia pracy twórczej Edwarda Guziakiewicza, prozaika, poety i dziennikarza, absolwenta KUL, członka ZLP. W gablotach są prezentowane osiągnięcia mieleckiego autora: fantastyka (powieści i mikropowieści), książki dla młodzieży i książki dla dzieci, a także publicystyka i teksty naukowe. Opracowanie graficzne wystawa zawdzięcza Marii Alicji Korzeniewskiej, plastyczce z SCK w Mielcu.

Edward Guziakiewicz urodził się w Mielcu w 1952 r. i z działającą w tym mieście od 1948 r. biblioteką publiczną jest związany od lat najmłodszych. Początki jego drogi twórczej wiążą się zaś z tygodnikiem „Gość Niedzielny”, na łamach którego zaczął publikować w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Wystawa jest czynna w miesiącu lutym (od 3 lutego) w holu na parterze w godzinach otwarcia biblioteki (od poniedziałku do piątku 11.00-19.00).


Jolanta Strycharz, MBP w Mielcu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu

Fot. Andrzej Sucharzewski